EXOLINE® Protektor

EXOLINE® Protektor SG -55

Mindenhez ami beton!


Akiknek ajánljuk!

Tranzit Betonok

EXOLINE® Protektor

TRANSZPORTBETONOK


Különleges tulajdonságok:

  • Vízáróság: XV3 (H) kitéti osztály (Beton szabvány: MSZ 4798:2016)

  • Fagyállóság: XF4 kitéti osztály (Beton szabvány: MSZ 4798:2016)

  • Hő-állóság: II kategória (+200°C+500°C)

  • Az Exoline® adalékanyag felhasználásának köszönhetően jelentős cementmennyiséget takaríthatunk meg, mivel az adalékanyag megváltoztatja a vakolat és/vagy beton struktúráját, ezáltal nagymértékben javítva a hidraulikus kötőanyag tartalmú építési termékek szilárdságát!

  • Beton termékekben (transzportbetonok - előregyártott beton elemek) alkalmazva alacsony nyomószilárdsági osztály esetén is teljesül a betonok vízzárósságának megfelelősége (C8/10 (XV2(H); C12/15 (XV2(H);C16/20 (XV3(H). Betontechnológus által tervezett betonreceptúra alkalmazása esetén.

  • Utókezelést +25℃ alatt nem igényel.

EXOLINE® Protektor

EXOLINE® Protektor

Betontechnológiai szakvélemény.


Maksa Márta (Betontechnológus)

Tárgy:

Exoline® adalék alkalmazásával készített C12/15-32-F3 jelű beton betonlaboratóriumi próbakeverésének vizsgálati eredményeinek kiértékelése. A kedvező tulajdonságok értékelése betontechnológiai szempontból.

Készült: Exoline LTD megbízásából BUDAPEST 2018.03.31.

Előzmények:

A próbakeverés és a vizsgálatok az Exoline LTD felkérésére készültek. Célja, hogy alátámassza az Exoline® adalék előnyös hatását a betonkeverékek különleges tulajdonságaira (vízzáróság) alacsony szilárdságú betonok esetén.

Kísérleti keverék:
Arra, hogy igazolni lehessen az Exoline® adalék kedvező hatását alacsony szilárdságú betonoknál a próbakeverés betonminősége C12/15 szilárdsági osztályú betonkeveréken lett elvégezve. Az Exoline® adalékból X-kg/m3 került adagolásra a betonkeverékbe. A pontos beton minőséget és betonösszetételt a mellékletekben csatolt vizsgálati jegyzőkönyvek tartalmazzák. A betonban az adalék homogénen elkeveredett. A friss-beton tulajdonságait tekintve konzisztencia megtartás mellett egy pép-dúsabb keverék keletkezett. A próbatestek kizsaluzás utáni tárolása: laborban 20°C-on vizes utókezelés nélkül, szárazon történt.

Vizsgálatok:
- Nyomószilárdság vizsgálat MSZ EN 12390-3 szabvány előírása szerint. Vizsgálati jegyzőkönyv 1.sz. melléklet
- Vízzáróság vizsgálat MSZ EN 12390-8 szabvány előírása szerint. Vizsgálati jegyzőkönyv 3.sz. melléklet

Betontechnológusi összefoglaló szakvélemény:
Nyomószilárdság vizsgálat eredményeinek értékelése: 28 napos korban végzett vizsgálat átlagszilárdsága: 26,5 N/mm2 MSZ 4798 : 2016 Beton szabvány által előírt kiértékelés alapján a beton C16/20 szilárdsági osztályba sorolható (2.sz. melléklet).

Vízzáróság vizsgálat értékelése:
72 órán át 5 bar nyomás alatt vizsgált 3 db próbatesten mért legnagyobb vízbehatolás 20 mm. MSZ 4798 : 2016 szabvány előírása alapján a maximum vízbehatolás érték 20 mm. A próbatestek a szabvány előírásainak megfeleltek, tehát a beton XV3(H) (vz5) kitéti osztálynak megfelel.

A vizsgálati eredmények alapján a próbakeverésnél alkalmazott betonminőség tulajdonságai szilárdságban és vízzárósságban is igen kedvező eredményt ért el. C12/15 szilárdsági osztályba tartozó betonok egyetlen vízzárósági kitéti osztálynak ((XV1(H); XV2(H); XV3(H)) sem felelnek meg. Az Exoline® adalékadagolásával a kísérleti beton a legmagasabb vízzárósági kitéti osztálynak megfelelt. Betontechnológiai szempontból igen előnyös tulajdonság, hogy a beton a kötés és szilárdulás folyamata alatt nem igényelt utókezelést. Normál betonok esetében az utókezelés hiánya nagymértékű szilárdság csökkenést okoz. A kísérleti beton szilárdsága viszont nem csökkent, sőt szilárdulás növekedést mutatott.

A kísérleti eredmények alapján az egyedi mintára vonatkoztatva az Exoline® adalékanyag alkalmazásának előnyei egyértelműen igazoltak.

e-mail:.maksa@betontechnologia.hu, www. betontechnologia.hu

EXOLINE® Protektor

Előregyártott Betonelemek K+F


2018. 03. 03 C-8 /10- cas vízzáró betonelem gyártás az Exoline® felhasználásával.

2018.05.05 C-8/10 Exoline® felhasználásával készített vízzáró betonelem törés és vízbehatolási vizsgálatának eredménye. az MSZ 4798:2016 Xv 2(H) C8/10